Dofinansowanie in vitro dla mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2022-2025

Zapisy zakończone – pula środków na rok 2023 została wyczerpana.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony. W razie pojawienia się dodatkowych kwot dofinansowania, będziemy Państwa o tym informowali.

 • Centrum leczenia niepłodności Angelius Provita, strategiczny partner OVIkliniki, został realizatorem programu dla mieszkańców województwa mazowieckiego dofinansowującego procedurę invitro na lata 2022 – 2025. Angelius i OVIklinika od lat łączą swoje kompetencje, wiedzę, specjalistów i miejsce, by razem skutecznie leczyć niepłodność.
 • W ramach programu dofinansowaniem są objęte:
  • procedura zapłodnienia pozaustrojowego in vitro,
  • mrożenie komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej.
 • Dofinansowanie przysługuje max. do 3 zabiegów.
 • Szczegółowe info i umawianie wizyt pod nr tel. 22 112 56 00 lub u koordynatora programu 697 658 916.

Głównym celem programu jest jest poprawa do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców województwa mazowieckiego, uczestniczących w Programie.

Jest on finansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jak zakwalifikować się do programu dofinansowania do in vitro?

Osoby aplikujące (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą:

 • mieć ukończone 20 lat,

 • mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu,

 • przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich 3 lat.
WAŻNE:
U pary musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.
Wszystkie w/w kryteria musza zostać spełnione, żeby Para zakwalifikowała się do Programu.

Medyczne kryteria kwalifikacji to:

 • Czynnik jajowodowy:
  – u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów,
  – u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego,
  – u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, czas trwania niepłodności 2 lata u kobiety powyżej 35 lat i 4 lata u kobiety poniżej 35 lat)

 • Niepłodność idiopatyczna
  – jeżeli trwa powyżej 2 lat, wiek kobiety poniżej 35 lat;
  – jeżeli trwa powyżej 1 roku, wiek kobiety powyżej 35 lat.
 • Czynnik męski:
  • całkowita liczba plemników ruchomych poniżej1 mln wskazane ICSI,
  • liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata,
  • liczba plemników powyżej 10 mln – tak jak w niepłodności idiopatycznej.
 • Endometrioza:
  • I, II stopień – tak jak niepłodność idiopatyczna,
  • III, IV stopień – tak jak czynnik jajowodowy.
 • Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.
 • Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.
Przynajmniej jedno z w/w kryterium włączenia musi być spełnione do uzyskania kwalifikacji.

Jakie są kryteria wyłączenia z programu?

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL),
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji,
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku,
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy.

Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu

Realizacja programu w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego
składa się z dwóch części:

Część kliniczna obejmuje:

 • porady lekarskie,

 • badania USG w celu oceny procesu stymulacji jajeczkowania,
 • badania estradiolu (4) w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa,
 • badania progesteronu (1) w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa,
 • koniecznych badań laboratoryjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r),

Część biotechnologiczna obejmuje:

 • pobranie komórek jajowych (punkcja jajników),
 • znieczulenie anestezjologiczne,
 • zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków,
 • hodowlę zarodków,
 • transfer zarodków do macicy ( w przypadku kiedy ze względów medycznych nie dojdzie do transferu „świeżego zarodka” do macicy, w ramach programu będzie sfinansowany jeden transfer rozmrożonych zarodków),
 • przygotowanie zarodków do przechowywania – kriokonserwacja,

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie
Provita Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach ul. Fabryczna 13D  jest Administratorem Danych Osobowych. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Zgoda*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na moje zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.