UWAGA: Drodzy Państwo, jeśli w ciągu ostatnich trzech lat uczestniczyliście w nie więcej niż dwóch procedurach in vitro w programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych, lub jeśli procedur było więcej, ale minęły trzy lata, możecie ponownie przystąpić do procedury kwalifikacyjnej i ubiegać się o refundację procedur w ramach ``Programu Warszawskiego``.

Dofinansowanie in vitro dla mieszkańców Warszawy

 • Centrum leczenia niepłodności Angelius, strategiczny partner OVIkliniki, jest realizatorem stołecznego programu dla mieszkańców Warszawy finansującego procedurę in vitro na lata 2023 – 2025. Angelius i OVIklinika połączyły swoje kompetencje, wiedzę, specjalistów i miejsce, by razem skutecznie leczyć niepłodność
 • Kwota refundacji to do 6000 zł w przypadku procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz 3600 zł w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych. Poniżej znajdziecie szczegółowe kryteria kwalifikacji, zakres, opis procesu i wymogi formalne.
 • Refundacja przysługuje nawet do 3 zabiegów.
 • Diagnostykę i badania niezbędne do rozpoczęcia leczenia wykonuje strategiczny partner ośrodka – OVIklinika w Warszawie
 • Szczegółowe info i umawianie wizyt pod nr tel. 22 112 56 00 lub u koordynatora programu 697 658 916.

Ważne:

Image icon
Pula środków na rok 2024 jest jeszcze dostępna.
Image icon
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
Image icon
Nie zwlekaj. Skontaktuj się z nami już dziś.

Jakie kryteria musi spełniać para, aby została zakwalifikowana do programu?

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25 – 40 lat,
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
 • para została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • para pozostaje w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od 2 lat.
 • para w ciągu ostatnich trzech lat nie uczestniczyła lub uczestniczyła co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych (zmiana z dnia 31 sierpnia 2023 roku).

Jakie procedury obejmuje dofinansowanie?

 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z monitorowaniem,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych,
 • wykonanie znieczulenia ogólnego podczas punkcji,
 • pobranie nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,
 • zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nietransferowanych do jamy macicy.

Jak to działa?

icon
Zadzwoń pod numer +48 695 995 595 lub wypełnij formularz
icon
Umów się na wizytę w dogodnym terminie
icon
Przygotuj kopię dokumentacji medycznej (jeśli już takową posiadasz)
icon
Przyjdź na wizytę i poznaj naszych specjalistów
icon
Zakwalifikuj się do programu i rozpocznij leczenie

Jakie formalności czekają Was podczas pierwszej wizyty?

 • podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez miasto Warszawa,
 • podpisanie oświadczenia stanowiącego o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • podpisanie oświadczeń, że w dniu kwalifikacji zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat,
 • złożenie oświadczenia, że para nie uczestniczyła lub uczestniczyła co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków miasta Warszawa,
 • podpisanie niezbędnych dokumentów (zgód, umowy).

Jak przebiega wizyta kwalifikacyjna?

Na wizycie kwalifikacyjnej lekarz przeprowadzi z Wami szczegółowy wywiad medyczny dotyczący stanu zdrowia, dlatego należy zabrać ze sobą:
 • wszystkie dotychczasowe wyniki badań,
 • informacje o przebytych chorobach,
 • ewentualne wypisy ze szpitala oraz przygotować datę ostatniej miesiączki
 • dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań lub wypisać recepty na leki. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zostaniecie szczegółowo poinformowani o przyczynie skierowania na dodatkowe badania lub wprowadzenia farmakoterapii. Jeśli dodatkowe badania nie będą konieczne, na podstawie przeprowadzonego wywiadu i analizy wyników badań, lekarz prowadzący podejmie decyzję o kwalifikacji do Programu oraz ustali wstępny plan leczenia z uwzględnieniem daty kolejnych wizyt.

Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń pod numer tel. 22 112 56 00 lub napisz do nas poprzez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej

Program nie obejmuje: konsultacji lekarskich (poza wizytami na etapie monitorowania stymulacji jajeczkowania, które są refundowane), leków do stymulacji (które w większości są refundowane), badań koniecznych do rozpoczęcia leczenia, badań laboratoryjnych wymaganych ustawą o leczeniu niepłodności, badań AMH i nasienia,  procedur związanych z kriotransferem i przechowywaniem zamrożonych zarodków oraz dodatkowych procedur embriologicznych, które mogą wynikać z indywidualnego stanu zdrowia Pacjentów, a ich wykonanie może być niezbędne do maksymalizacji szans na powodzenie procedur.

Diagnostykę niezbędną do kwalifikacji do programu wykonuje partner strategiczny Angelius  – OVIklinika. Pełną listę badań i cennik znajdziecie tutaj.

miasto stołeczne Warszawa

Program finansowany jest przez m.st. Warszawa w ramach polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie
Provita Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach ul. Fabryczna 13D  jest Administratorem Danych Osobowych. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Zgoda*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na moje zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.