ICSI

Bezpłatne badanie AMH
ICSI oznacza docytoplazmatyczną iniekcję plemnika – Intracytoplasmic Sperm Injection.
W procedurze ICSI pojedynczy, wyselekcjonowany plemnik wstrzykiwany jest bezpośrednio do komórki jajowej za pomocą specjalnej szklanej mikroigły operowanej specjalnym zestawem mikromanipulatorów.

ICSI używa się w sytuacji znacznych nieprawidłowości w badaniu nasienia, które uniemożliwiają wykonanie klasycznego in vitro.
Do zapłodnienia tą metodą wystarczy uzyskanie pojedynczych prawidłowych plemników, stosuje się ją w sytuacji niepowodzenia klasycznego in vitro w poprzednich cyklach czy też podejrzewanych nieprawidłowości komórek jajowych. ICSI używana jest również, gdy plemniki zostały uzyskane na drodze biopsji jąder lub najądrzy typu PESA/TESA.

Jeśli wcześniejsze cykle z zapłodnieniem ICSI zakończyły się niepowodzeniem, lekarz w porozumieniu z embriologiem może zalecić zastosowanie tzw. metody IMSI, aby zwiększyć szanse na prawidłowe zapłodnienie jajeczek.

* Zabieg wykonywany przez ANGELIUS Leczenie Niepłodności w Warszawie

IMSI

IMSI (intracytoplasmatic morphologically selected sperm injection) jest odmianą techniki zapłodnienia ICSI, w której plemniki używane do zapłodnienia wybiera się pod specjalnym mikroskopem w bardzo dużym powiększeniu.

Dzięki technice IMSI nasi embriolodzy są w stanie lepiej ocenić strukturę plemników i wykluczyć te z podejrzeniem nieprawidłowości.

Plemniki, które zostały zidentyfikowane jako strukturalnie normalne, są następnie wykorzystywane w procedurze zapłodnienia metodą ICSI. Zapłodnienie metodą IMSI pozwala na zwiększenie szans na uzyskanie prawidłowych zarodków u par z wcześniejszymi niepowodzeniami leczenia lub ze znacznymi nieprawidłowościami nasienia.

 

*Zabieg wykonywany przez ANGELIUS Leczenie Niepłodności w Warszawie

Leczenie niepłodności kobiet i mężczyzn

Witryfikacja

Witryfikacja
Mrożenie umożliwia zabezpieczenie nadliczbowych zarodków powstałych w czasie leczenia in vitro.

Witryfikacja jest techniką mrożenia zarodków w ciekłym azocie. Zarodki umieszczane są w ochronnym roztworze, w specjalnych słomkach.

Mrożenie tą techniką nie pozwala na powstanie kryształków lodu wewnątrz delikatnych struktur komórkowych zarodka, co zapewnia ich ochronę. Zarodki poddane witryfikacji można rozmrozić w celu uzyskania kolejnej ciąży. Skuteczność transferów uprzednio witryfikowanych zarodków jest podobna do transferów zarodków tzw. „świeżych”.

 

* Zabieg wykonywany przez ANGELIUS Leczenie Niepłodności w Warszawie

WSPARCIE IMPLANTACJI I ASSISTED HATCHING

U pacjentek, u których mimo podawania prawidłowo rozwijających się zarodków, nie dochodzi do zagnieżdżenia w jamie macicy stosuje się nacięcie osłonki zarodka przy użyciu specjalnej pipetki lub lasera.

Zabieg taki ułatwia tzw. wylęganie się zarodka z otoczki przejrzystej, co zwiększa szanse na jego implantację w macicy. Dane z piśmiennictwa fachowego potwierdzają zasadność stosowania tej metody również w przypadku zarodków kobiet po 40 roku życia, u których osłonki komórek jajowych mogą być mniej podatne. Zabieg polega na wykonaniu okienka w osłonce zarodka. Całość procesu jest wykonywana pod pełną kontrolą mikroskopu, co wyklucza uszkodzenie zarodka.

 

* Zabieg wykonywany przez ANGELIUS Leczenie Niepłodności w Warszawie

Bezpłatne badanie AMH

AKTYWACJA OOCYTÓW

W niektórych sytuacjach, na przykład uprzednich niepowodzeń leczenia, zapłodnienie pobranych komórek jajowych może wymagać dodatkowego wsparcia.

Zapewnia je użycie specjalnego podłoża o dużej zawartości jonów wapnia, w którym umieszcza się komórki jajowe po procedurze zapłodnienia. Zwiększa to skuteczność leczenia in vitro, a procedura użycia takiego podłoża nazywana jest aktywacją oocytów. Dodatkowymi wskazaniami do jej wykorzystania są nieprawidłowości nasienia mogące skutkować zmniejszonymi odsetkami zapłodnień.

 

* Zabieg wykonywany przez ANGELIUS Leczenie Niepłodności w Warszawie

aktywacja oocytów

EMBRYOGLUE

EmbryoGlue
Jest to specjalny płyn (tzw. podłoże), w którym umieszcza się zarodki bezpośrednio przed przeniesieniem ich do macicy.

W skład EmbryoGlue wchodzą substancje adhezyjne (przylegające), które chronią zarodek podczas transferu i tworzą swoisty “most” pomiędzy tkankami zarodka i macicy. Dodawanie tego podłoża poprawia szanse na implantację zarodka w macicy.

 

* Zabieg wykonywany przez ANGELIUS Leczenie Niepłodności w Warszawie