Mrożenie komórek jajowych

Mrożenie komórek jajowych

Wiadomo, że płodność kobiety zmniejsza się z wiekeim, poczynając już od trzydziestego roku życia oraz że spadek ilości i jakości dostępnych komórek przyspiesza po 35 roku życia. Kobiety, których sytuacja osobista w danej chwili nie pozwala na urodzenie dziecka mogą swoje macierzyństwo bezpiecznie odłożyć. Umożliwia to pobranie komórek jajowych i ich zamrożenie. Komórki jajowe mogą być mrożone również u kobiet, które mają zaplanowane leczenie przeciwnowotworowe, które chciałyby zabezpieczyć swoje szanse na przyszłą ciążę.

W celu zapewnienia skuteczności takiego postępowania, przed pobraniem jajeczek wymagane jest zwykle podawanie leków pobudzających jajniki. Są to leki hormonalne, które podaje się w zastrzykach podskórnych przez około 10 dni. Prowadzone jest to pod nadzorem i kontrolą lekarza specjalisty rozrodczości i wymaga kilku wizyt z badaniami USG.

Pobranie komórek jajowych jest zabiegiem w znieczuleniu dożylnym w obecności anestezjologa, podczas którego zasypia się na około 10 minut. Wykonywane jest analogicznie do pobrania komórek jajowych w programie inVitro , jednak zasadniczą różnicą jest to, że pobrane jajeczka nie są zapładniane. Zamrożone komórki jajowe mogą być przechowywane przez lata od ich pobrania, rozmrożone, zapłodnione i wykorzystanie do uzyskania ciąży.

Do rozpoczęcia przygotowań do pobrania i zamrożenia komórek jajowych konieczne jest umówienie konsultacji z lekarzem specjalistą rozrodczości.

Mrożenie nasienia

Stosowane jest jako „polisa ubezpieczeniowa” w sytuacjach znacznych nieprawidłowości w badaniu nasienia. Zabezpieczenie plemników poprzez ich zamrożenie zapewnia możliwość wykonania leczenia in vitro w sytuacjach wątpliwości co do możliwości uzyskania plemników z próbki oddanej w dniu pobrania komórek jajowych. Podobnie, mrożenie stosuje się w przypadku plemników pobranych drogą biopsji PESA / TESA . Dodatkowym wskazaniem do mrożenia nasienia jest chęć zabezpieczenia płodności na przyszłość u mężczyzn, u których planowane jest leczenie przeciwnowotworowe.

Mrożone nasienie przechowywane jest w ciekłym azocie, co gwarantuje utrzymanie jakości materiału genetycznego.  Mrożenie nasienia nie wymaga specjalnego przygotowania, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne jest wykonanie badań w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową. Wymaga to umówienia się na konsultację ze specjalistą rozrodczości, z którym będzie można ustalić wszystkie szczegóły.

 

* Zabiegi wykonywane przez ANGELIUS Leczenie Niepłodności w Warszawie

Mrożenie nasienia