Program refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro w Polsce.

Informacja Dla Pacjentów:

Drodzy Państwo, z radością informujemy, że Angelius PROVITA, strategiczny partner OVIklinika grupa Angelius, został realizatorem Rządowego Programu Refundacji Leczenia Niepłodności, który rusza już 1 czerwca 2024 roku!

W najbliższym czasie przedstawimy wszystkie kwestie organizacyjne.

Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem leczenia, zapraszamy do przesłania zgłoszenia:

Co będzie finansowane?

 • Do 4 cykli in vitro z wykorzystaniem własnych komórek lub nasieniem dawcy.

 • Do 2 cykli in vitro z oocytami od dawczyń, z opcją zapłodnienia do 6 oocytów na cykl.

 • Możliwość przeprowadzenia do 6 procedur z użyciem zarodków od dawców, gdzie każdy transfer zarodka jest liczbony jako odrębny cykl.
 • Nielimitowane konsultacje z psychologiem – nieocenione wsparcie podczas leczenia niepłodności

Ważne:

 • To, że Para już wcześniej korzystała z in vitro lub ma dzieci, nie dyskwalifikuje jej z możliwości udziału w programie finansowania leczenia.

 • Pary posiadające zarodki z poprzednich prób in vitro mają możliwość korzystania z kriotransferu, niezależnie od sposobu finansowania tych procedur. Limit wiekowy ustalono na maksymalnie 45 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn.

Kto Może Skorzystać?

 • Pary w związku małżeńskim lub nieformalnym,

 • Z potwierdzoną niepłodnością lub po nieudanych próbach leczenia przez co najmniej rok.

Kryteria Wiekowe:

 • Do 42 roku życia dla kobiet, do 55 roku życia dla mężczyzn przy korzystaniu z własnych komórek lub dawstwa nasienia.

 • Do 45 roku życia dla kobiet i do 55 roku życia dla mężczyzn, przy dawstwie oocytów lub zarodka.

Po zakwalifikowaniu Pary, wszystkie niezbędne części procedury in vitro

są finansowane w ramach Programu.

Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach finansowane będą również:

 • aktywacja oocytów w sytuacji niskiego odsetka zapłodnień (poniżej 30%) w poprzedniej procedurze zapłodnienia pozaustrojowego lub w przypadkach globozoospermii;

   

 • dojrzewanie oocytów (IVM–invitromaturation) u pacjentek z zespołem policystycznych jajników, (PCOS), w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników;
 • aktywacja plemników (podłoże z inhibitorem cMP) w sytuacji całkowitej astenozoospermii, która nie jest wynikiem wad struktury witki plemników;
 • wiązanie kwasu hialuronowego z plemnikiem i fizjologiczne ICSI (HBA – PICSI) u par w zaawansowanym wieku rozrodczym oraz u pacjentów z podwyższoną fragmentacją DNA plemników;
 • selekcja plemników metodą mikroprzepływów u wybranych pacjentów z istotnym czynnikiem męskim niepłodności przy istniejących wskazaniach do ICSI;
 • podłoże do transferu zarodków z hialuronianem.

Para, która zajdzie w ciążę dzięki leczeniu niepłodności w ramach Programu i wykorzysta wszystkie zarodki, może ponownie wziąć w nim udział, jeśli nadal będzie spełniała wymagane warunki.

Jakie są kryteria wyłączenia z programu?

 • Przeciwskazania medyczne, w szczególności:

 • w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:

  • nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach programu stymulację jajeczkowania – tj. brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych, w dwóch cyklach stymulacji do in vitro, w każdym z osobna
  • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury in vitro dającej szanse na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.

 • W przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka:

  • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury in vitro dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.

wsparcie

Więcej informacji na temat Programu:

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie
Provita Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach ul. Fabryczna 13D  jest Administratorem Danych Osobowych. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Zgoda*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na moje zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.