Diagnostyka u Kobiety

USG ginekologiczne/ USG 3D

Ginekologiczne badania USG wykonywane są zazwyczaj sondą dopochwową, której użycie zapewnia najlepszą jakość obrazu. Typowym badaniem wykonywanym we wszystkich gabinetach jest badanie 2D, w którym ocenia się macicę, jajniki i inne organy w miednicy kobiety. Nową techniką, zapewniającą uzyskiwanie większej ilości informacji na temat narządu rodnego, jest badanie 3D – trójwymiarowe. Wymaga ono użycia nowej generacji sprzętu oraz specjalnych głowic. Technika ta pozwala na szczegółową ocenę jamy macicy, jakościowo porównywalną z histeroskopią. Dodatkowo w badaniu tym można z dużą dokładnością ocenić unaczynienie macicy oraz ustalić liczbę drobnych pęcherzyków w jajnikach. Pisemny raport z badania USG 3D zawiera informacje wykraczające poza standardowy zakres danych opisywanych w „zwykłych” badaniach USG, do raportu załączamy również serię (5-10) zdjęć.

SonoHSG

Badanie Sono HSG, nazywane też HyCoSy (histero salpingo sonografia kontrastowa) polega na podaniu do macicy specjalnego roztworu zawierającego mikropęcherzyki powietrza, zwanego kontrastem i równoczesnego uwidocznienia jego przepływu przez macicę i jajowody. Badanie nie jest bolesne i nie wymaga znieczulenia, przeprowadzane jest przez lekarza w gabinecie ginekologicznym. Po wprowadzeniu wziernika do pochwy (identycznego jak te używane w czasie badania cytologii szyjki macicy), lekarz upewnia się, że Pacjentka nie ma aktualnie objawów infekcji. Po przetarciu szyjki macicy gazikiem z roztworem odkażającym, lekarz wprowadza przez szyjkę specjalny cewnik – cienką, silikonową rurkę, przez którą podawany będzie kontrast. Następnie, pod kontrolą przezpochwowego badania USG lekarz wstrzykuje około 3 ml kontrastu do środka macicy. Pacjentka odczuwa to jako niewielkiego stopnia ucisk w dole brzucha, podobny do dolegliwości w czasie miesiączki. Uwidocznienie jajowodów w USG trwa około 5 minut, po tym czasie kończone jest USG oraz usuwany jest cewnik. Wynik badania w postaci pisemnego raportu wydawany jest Pacjentce bezpośrednio po badaniu.

Histeroskopia

Badanie polega na użyciu specjalnego narzędzia tzw. histeroskopu – specjalnej kamery umożliwiającej dokładną ocenę wnętrza macicy, tzw. endometrium. Podczas badania możemy łatwo potwierdzić występowania nieprawidłowości, takich jak polipy czy zrosty. Sprzęt, którego używamy umożliwia również precyzyjną „naprawę” tego typu nieprawidłowości. Histeroskopie w naszym ośrodku, dla komfortu naszych Pacjentek, odbywają się zwykle w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym, prowadzonym przez anestezjologa. Badanie trwa około 10 minut. Łączny pobyt w OVIklinice w związku z badaniem to około 2,5 godziny.

USG piersi

Badanie USG piersi jest niezwykle ważne w diagnostyce patologii gruczołów sutkowych oraz węzłów chłonnych w obrębie dołów pachowych zarówno kobiet jak i mężczyzn. Metoda oparta jest na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych więc badanie jest bezpieczne i może być wielokrotnie powtarzane. Badanie  nie wymaga przygotowania oraz jest bezbolesne. Najlepiej wykonywać je w I fazie cyklu miesiączkowego. Wizyta  trwa około 20 minut a  badanie USG poprzedzone jest zebraniem dokładnego wywiadu. Wynik wraz zaleceniami pacjentka otrzymuje natychmiast po badaniu.