Testy EMMA i ALICE, wykonywane w pakiecie, przeznaczone są dla pacjentek z nawracającymi niepowodzeniami implantacji procedury in vitro.

Jedną z częstych przyczyn jest utajone, czyli nie dające żadnych objawów klinicznych, przewlekłe zapalenie endometrium. Test Emma pozwala na wykrycie zaburzeń mikrobiomu, natomiast test ALICE wskazuje jakie dokładnie bakterie spowodowały stan zapalny. Do wykonania obu testów niezbędna jest jednorazowa biopsja endometrium, co znacznie przyspiesza odpowiednie leczenie i przygotowanie pacjentki do ponownej procedury in vitro.

W przypadkach gdy pacjentka wykazuje objawy zapalenia endometrium, takie jak: upławy czy ból brzucha wykonujemy jedynie test ALICE, który wskazuje na konkretne bakterie, odpowiedzialne za ten stan, co pozwala na wdrożenie leczenia odpowiednimi antybiotykami.

EMMA I ALICE

Test EMMA

EMMA  – ENDOMETRIAL MICROBIOME METAGENOMIC ANALYSIS (TEST GENETYCZNEJ ANALIZY MIKROBIOMU ENDOMETRIUM) to test molekularny, który ocenia tak zwany mikrobiom, czyli ogólny profil bakterii obecnych w endometrium. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się czy macica jest odpowiednio przygotowana do implantacji zarodka.

 

 

Molekularne testy bakteriologiczne endometrium

Dlaczego bakterie są ważne dla macicy?

Odpowiednia ilość bakterii w macicy jest bardzo ważna, ponieważ tworzą one zdrowe środowisko mikrobiologiczne – niezbędne do prawidłowej implantacji zarodka.

Dlaczego warto wykonać test EMMA?

Test EMMA wykazuje czy obecność bakterii tzw. Lactobacillus, czyli pałeczek kwasu mlekowego jest w normie, czy też jest ich za mało i wymagane jest wtedy wdrożenie terapii za pomocą odpowiednio dobranych probiotyków. Konieczna tutaj może się okazać również konsultacja z dietetykiem.

Na czym polega test EMMA?

Metoda ta opiera się na wykrywaniu bakteryjnego DNA za pomocą tzw. sekwencjonowania nowej generacji, co przekłada się na różne profile bakterii, które zostały powiązane z szansami na uzyskanie ciąży.

Kiedy zaleca się wykonanie testu EMMA?

Wykonanie testu EMMA zaleca się między innymi kobietom z nawracającymi niepowodzeniami implantacji, czyli nieskutecznym leczeniem metodą in vitro.

Kiedy i jak przeprowadzamy test EMMA?

Ponieważ ilość bakterii w endometrium może ulegać zmianom w czasie i jest zależna od różnych czynników (zmiany hormonalne, nawyki higieniczne, ogólne zmiany w stanie zdrowia, stosunek płciowy itp.) do przeprowadzenia testu EMMA wymagana jest biopsja endometrium, którą należy wykonać w drugiej fazie cyklu naturalnego bądź w cyklu uzyskanym za pomocą hormonalnej terapii zastępczej. Warunkiem jest również nieprzyjmowanie przez pacjentkę standardowych antybiotyków w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wykonanie biopsji.

Molekularne testy bakteriologiczne endometrium

Test ALICE

ALICE – ANALYSIS OF INFECTIOUS CHRONIC ENDOMETRITIS (ANALIZA PRZEWLEKŁEGO STANU ZAPALNEGO ENDOMETRIUM) to nowoczesne badanie molekularne oparte o sekwencjonowanie nowej generacji, wykazujące jakie dokładnie bakterie mogą być przyczyną przewlekłego stanu zapalnego endometrium.

Testy EMMA i ALICE

Czym różni się test ALICE od badania na obecność CD138?

Do oceny przewlekłego stanu zapalnego endometrium (CE – chronic endometritis) stosujemy oznaczenia białka CD138. Jest to ogólne badanie wykazujące możliwość infekcji endometrium poprzez różnego typu drobnoustroje. Test ALICE stosujemy, gdy chcemy dowiedzieć się dokładnie jakie bakterie są przyczyną CE.

Jak działa test ALICE?

Test ten wykrywa obecność poszczególnych bakterii chorobotwórczych, które mogą być przyczyną przewlekłego zapalenia jamy macicy. Te bakterie to: Escherichia, Klebsiella, Enterococcus, Chlamydia, Mycoplasma, Neisseria, Ureaplasma, Streptococcus, Staphylococcus.

Dlaczego warto wykonać test ALICE?

Przewaga tego typu testu nad rutynowo wykonywanymi posiewami polega na tym, że wykrywa on bakterie które rosną na pożywce oraz takie, których nie można wykryć w posiewie. Wyniki uzyskane za pomocą testu ALICE mogą pomóc w określeniu najbardziej odpowiednich antybiotyków do eliminacji patogenów wywołujących chorobę.

Kiedy i jak przeprowadzamy test ALICE?

Ponieważ ilość bakterii w endometrium może ulegać zmianom w czasie i jest zależna od różnych czynników (zmiany hormonalne, nawyki higieniczne, ogólne zmiany w stanie zdrowia, stosunek płciowy itp.) do przeprowadzenia testu ALICE wymagana jest biopsja endometrium, którą należy wykonać w drugiej fazie cyklu naturalnego bądź w cyklu uzyskanym za pomocą hormonalnej terapii zastępczej. Warunkiem jest również nieprzyjmowanie przez pacjentkę standardowych antybiotyków w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wykonanie biopsji.

Testy EMMA i ALICE

Kiedy zaleca się wykonanie testu EMMA i ALICE?

W przypadku pacjentek bezobjawowych, u których dochodzi do niepowodzeń implantacji zarodków, zaleca się wykonanie obydwu testów. Umożliwi to wykrycie potencjalnej dysbiozy i możliwości utajonej infekcji, która nie daje objawów. W takim przypadku zastosowanie testu EMMA i ALICE jednocześnie ma największy uzasadnienie. W niektórych przypadkach pacjentek, u których występują objawy wymagające potencjalnego leczenia, takie jak: upławy, bóle brzucha, nieprzyjemny zapach – nie jest konieczne dokładne badanie całego mikrobiomu za pomocą testu EMMA, a wystarczy określenie, która bakteria jest potencjalnie chorobotwórcza, do czego wystarczający jest test ALICE.

Testy EMMA i ALICE

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie
OVIklinika Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31 jest Administratorem Danych Osobowych. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Zgoda*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na moje zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.